I'th Hunan Fod Yn Wir

Pan dwi'n meddwl sut mae pethau wedi newid ers i mi fod yn blentyn, dwi'n gwenu (gan amlaf).

Wedi dweud hynny, wrth anrhydeddu mis PRIDE gofynnaf inni weld ein gilydd yn BODAU DYNOL yn gynt nag yn hwyrach ac NID ein labeli.

Sylweddolaf mai dechrau newid yw'r diffiniadau a'r rhagenwau hyn ac ati. Tra eu bod yn ein “rhyddhau”, gallant hefyd ein rhannu. Dim ond yn gwybod, un diwrnod byddwn ni'n fwy na lliw ein croen, y car rydyn ni'n ei yrru, yn fwy na'n golwg, ein hunaniaeth rywiol, ein "rhyw."

Ni allaf “siarad” heb siarad am Dduw.

Does dim ots gen i sut y byddwch CHI'n cyrraedd yno ond gwn ein bod ni i gyd wedi'n gwneud â llwch star yn ein gwythiennau. Dewch o hyd i'r llwyth sy'n eich helpu i gerdded trwy'ch newidiadau. Dewch o hyd i'r rhai sydd am i chi "Morff" i'r fersiwn mwyaf pwerus a llawen ohonoch chi'ch hun.

Byw eich bywyd arnoch chi ar eich telerau. Gwahoddwch bawb i'r parti. 


Mae gennym ni gymaint i'w ddysgu a hwyl i'w gael, wrth i ni anrhydeddu dynolryw ein gilydd.


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi