Dwbl (oh!)7 | Sylw yn South Magazine

Y dyddiau hyn, mae angen ychydig o arbediad ar y byd (a dweud y lleiaf).

Fel y gwyddom eisoes, mae gan fenywod nifer di-rif o bwerau mawr ac maent yn gallu gwneud unrhyw beth o fod yn fam i statws Prif Swyddog Gweithredol, a phopeth yn y canol.

Tra bod pob merch yn rhedeg ei hymerodraeth ei hun - beth bynnag fo honno - gall fod yn anodd dod o hyd i amser i roi golwg diferyn at ei gilydd hefyd.

Edrychwch ar yr erthygl >


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi