Cyfres Entrepreneur Menywod: India Jackson o Pause on the Play

Dim ond chwech oed oeddwn i pan sylweddolais ein gallu fel bodau dynol i siapio sut mae'r byd yn ein gweld.

Roedd codi Polaroid fy mam-gu a sbecian trwy'r peiriant edrych yn rhoi ymwybyddiaeth newydd i mi o ddelwedd gyhoeddus a fyddai yn ddiarwybod i mi yn darparu cyfeiriad ar gyfer gwaith fy mywyd.

Ar ôl cofrestru yn rhaglen ddylunio Prifysgol Towson, treuliais amser fel model harddwch, corffluniwr, artist colur, a ffotograffydd cyhoeddedig. Dros ddeng mlynedd gwyliais wrth i weithwyr proffesiynol talentog gael eu gorfodi i fabwysiadu hunaniaethau a oedd yn rhai y gellir eu gwerthu ond nad oeddent yn ddilys.

Gyda gwreichionen i greu rhywbeth gwahanol - rhywbeth i helpu gweithwyr proffesiynol i alinio eu delwedd â phwy ydyn nhw - sefydlais yr hyn a fyddai’n cael ei alw’n Flaunt Your Fire yn ddiweddarach. Heddiw, rydw i'n arwain tîm Flaunt Your Fire, gan helpu unigolion i ffosio tactegau marchnata hen, torri allan o fowldiau diwydiant, a dod yn fwy gweladwy. Rydyn ni wedi gweithio gyda chleientiaid amlwg fel Christian Dior a Racheal Cook ac wedi cael sylw mewn allfeydd fel Forbes a She Podcasts Live.

Ym mis Ebrill 2019, ymunodd Erica Courdae a minnau i greu Pause on the Play, podlediad 5 seren lle rydym yn siarad popeth, amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant. Gan wybod bod mwy o effaith y gallem ei chael, yn 2020 lansiwyd y Saib ar Chwarae'r Gymuned lle rydym bellach wedi helpu 40+ o entrepreneuriaid i integreiddio eu gwerthoedd i'w brandiau.
 

Edrychwch ar ei gwefan>


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi