Yr Unig Benderfyniad Sy'n Bwysig

“Beth yw eich penderfyniad?”

Os cerddwch y tu allan i'ch tŷ yr adeg hon o'r flwyddyn rwy'n hyderus eich bod wedi clywed y cwestiwn hwn yn cael ei ofyn fel cofnod wedi torri. 

Rwy'n onest yn gweld y cwestiwn hwn yn ddoniol oherwydd nid wyf yn ysgrifennu fy nodau ac yn sicr nid wyf yn meddwl datrys yr hyn yr wyf am ei wneud am y cyfan damn blwyddyn. Uffern, dwi'n lwcus os ydw i'n cofio bwyta a chadw fy mhlant yn fyw. Ha!

Y peth yw, nid yw penderfyniadau yn gweithio oherwydd eu bod yn cael eu hadeiladu ar gywilydd. Meddyliwch am y peth. Maen nhw'n eich cadw chi yn y meddylfryd bod angen i ni “newid” neu rywsut “Byddwch yn well" eleni na ni oedd yr olaf.

Felly gadewch imi ofyn i chi ... a wnaethoch chi oroesi 2021? Os ydych chi'n darllen hwn, yna'r ateb yw OES.

Dyfalwch beth - RYDYCH CHI pwerus, rwyt ti dygn, rwyt ti effeithlon, ac rydych eisoes yn bopeth y gallech o bosibl benderfynu ei fod. Felly rhowch hoe i'ch hun! 

Yr unig benderfyniad sy'n werth ei gael yw caru'ch hun yn union fel yr ydych yn yr union foment hon. Mae hynny'n golygu, yn eich croen eich hun. Oes, efallai eich bod mewn tŷ llai nag yr hoffech chi neu efallai nad yw'ch swydd ond hanner ffordd yn foddhaol, ond eich cyfrifoldeb chi yw bod yn hapus â bob ohonoch CHI yn union fel y mae. 

Datrys i garu'ch hun yw'r tanwydd i dân eich mawredd eich hun a'r fflam sy'n pweru pob penderfyniad arall i'w amlygu.

Pan fyddwch chi'n caru'ch hun â'ch holl ddiffygion, yn union fel yr ydych chi yn yr union foment hon, ni fyddwch yn ofni methu mwyach oherwydd ni fydd yn eich diffinio. Heb ofn, byddwch chi'n dechrau cymryd siawns fwy. Mae siawns fwy yn arwain at dwf mwy. Mae mwy o dwf yn arwain at fwy o ffyniant. Mae mwy o ffyniant yn addas ar gyfer rhoi. Gellir cwrdd â'r holl benderfyniadau neu nodau eraill pan fyddwch chi'n fflamio'r fflam o hunan-dderbyn.

Fy nghyngor? Stopiwch sefydlu'ch hun ar gyfer methu.

Stopiwch guro'ch hun pan fyddwch chi'n colli diwrnod yn y gampfa. Stopiwch gosbi'ch hun oherwydd na wnaethoch chi ad-drefnu'ch swyddfa. Byddwch yn garedig â chi'ch hun. Bydd y gampfa yno yfory, ond efallai na wnawn nit.

Peidiwch â gwastraffu'r bywyd hyfryd hwn yn toi dros eich beiau (mae gwir gariad heb gyflwr). Rwy'n gofyn i chi ddatrys i garu'ch hun ... heddiw. Yn ddiamod. Fel y mae. Dafadennau, pwysau, ADD a phob un!

Felly ... Sut ydych chi'n caru'ch hun? 

Mewn gwirionedd nid yw mor anodd ag y mae'n swnio ac rwy'n gyffrous i rannu'r “sut” mewn cyfres fer o Morph Awgrymiadau Meddylfryd yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. 

Byddwn yn siarad am:

  • Dilysrwydd
  • Adnabod eich anrhegion unigryw
  • Sut i roi'r gorau i gymharu'ch hun ag eraill 
  • Dod o hyd i lawenydd yn y beunyddiol
  • Cerdded i mewn i'r flwyddyn newydd hon gyda thwyll, pŵer a phositifrwydd

Wrth gloi, gwyddoch eich bod nid ar ei ben ei hun. Rydyn ni i gyd yn brwydro. Rydyn ni i gyd yn ymladd brwydrau rydyn ni'n teimlo na allai neb eu deall, felly gadewch i ni fod yno dros ein gilydd!

Gadewch i ni atgoffa ein gilydd o'n mawredd ein hunain. 

Blwyddyn Newydd Dda a diolch am fod yn CHI!  

(Nid oes neb yn ei wneud yn well!)


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi