Cyfres Entrepreneur Menywod: Aggie Armstrong yr Artist

 

Mae Aggie Armstrong yn artist amlddisgyblaethol, sy'n gweithio'n bennaf gyda dyfrlliwiau ac acryligau. Mae hi'n uno celfyddydau pigment a ffibr (brodwaith) gyda'i gilydd.


Mae ôl-argraffiadaeth a neo-fynegiant yn dylanwadu ar Aggie ac mae'n ailedrych arni yn ei gwaith trwy'r technegau dyfrlliw gwlyb traddodiadol gydag acryligau llif uchel. Mae hi'n edrych tuag at y symudiadau celf hyn ac arbrofion yn y gorffennol gyda stwnshio arddull trwy liw a phwnc ystumiedig. Mae Aggie yn rhoi ei llais cyfoes unigryw ei hun gyda'i darnau ystumiol o baent, a phwytho cywrain ar ei darnau. Bwriad ei gwaith yw archwilio sut i ddod â'r celfyddydau ffibr o sgil benywaidd yn bennaf ac wedi'i hisraddio yn y cartref i'w le haeddiannol fel cyfryngau celfyddyd gain uchel ei barch.

Mae'r darnau wedi'u gorchuddio ag ystyr a symbolaeth, wedi'u plethu i mewn i stori newydd gyda tro cyfoes.


Trwy gydol y gwaith, gofynnodd y cwestiynau canlynol, a gobeithio y byddwch hefyd yn ystyried y rhain wrth i chi edrych ar ei gwaith:


A yw nodwydd yn dod yn llai o grefft ddomestig pan gaiff ei gyfuno â phaent a'i hongian ar waliau oriel wen? A wnaeth gwnïo ar gynfas corfforol ei wneud yn fwy elitaidd na phe bai'n cael ei wneud yn syml ar gylchyn brethyn a brodwaith? A yw'n gelf gain pan fydd artist gwrywaidd yn ei ymgorffori yn ei ymarfer celf? Ble mae celf ffibr yn perthyn? 


Mae Aggie yn cyflwyno ei gweithiau gorffenedig fel llais ffeministaidd (croestoriadol) yn ateb y cwestiynau hyn mewn delweddau cosbol, lliwgar sy'n coladu cyfeiriadau at wahanol daleithiau ymwybyddiaeth ddynol benywaidd.


Ganed Aggie ym Manila, Philippines, a symudodd i Lundain, Canada pan oedd hi'n 18 oed. Graddiodd o'r Rhaglen Celfyddydau Cain yng Ngholeg Fanshawe a derbyniodd ei gradd Baglor yn y Celfyddydau gyda myfyriwr bach mewn Hanes Celf ym Mhrifysgol Western (Prifysgol Western Ontario gynt).


Ar hyn o bryd mae Aggie yn byw yn Sir Rhydychen, tua awr a hanner i'r gorllewin o Toronto, gyda'i gŵr a'i merch. 


Mae hi'n gweithio allan o hen dŷ llaeth y gwnaeth hi a'i gŵr ei drawsnewid yn stiwdio gelf.

Ewch i'w gwefan: aggiearmstrong.com


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi