Cyfres Entrepreneur Menywod: Angel Roberts o Peace Love a Hip Hop

 

Fe'i sefydlwyd yn 2007 gan Angel Roberts, roedd yn gig a ddechreuodd gydag ychydig o foms dawns yn disgyn mewn campfa ysgol. Lledaenodd Word yn gyflym mai hon oedd y fargen go iawn ac ymhen ychydig fisoedd prin nad oedd Charleston yn gwybod beth a'i darodd.

Mae Angel a'i thîm o hyfforddwyr yn arwain cannoedd o hip hopwyr o bob oed a lefel sgiliau bob wythnos. Trwy waith caled a choreograffi arobryn, mae Peace Love Hip Hop wedi dod yn gyfystyr â dawns stryd hygyrch, ensemble cynhwysol, a ffitrwydd cyraeddadwy. Mae Peace Love Hip Hop wedi ehangu flwyddyn ar ôl blwyddyn wrth i fwy o bobl - menywod, dynion, cydweithwyr, rhieni, modrwyau, crwydriaid - gladdu i ymuno â'r criw.

Ewch i'w gwefan: www.peacelovehhop.com


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi