Cyfres Entrepreneur Menywod: Gervase Kolmos

Mae Gervase yn Hyfforddwr Mindset Ardystiedig i Famau a Chreawdwr / Gwesteiwr y gyfres ddigwyddiadau lwyddiannus a phodlediad (ar ddod!) The Champagne Society ™.

Mae ei gwaith yn troi o amgylch normaleiddio brwydr y jyglo gyda bryfed, tra hefyd yn grymuso mamau i weithio arnyn nhw eu hunain fel y gallant arllwys i'w teuluoedd - yn gynaliadwy. Ar hyn o bryd mae hi'n ardystio gydag Academi Hypnosis a Hyfforddiant America ac yn jyglo dwy ferch (7 a 4) a mab afradlon newydd sbon. Mae ei rhaglenni hyfforddi yn helpu mamas i gamu i feddylfryd "Mamolaeth," ac "yn lle" Mamolaeth, neu "wrth eu hatgoffa nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Mae hi'n adeiladwr cymunedol cyfresol a gwiriwr ar genhadaeth i atgoffa pob merch ohoni datryswr problemau adeiledig: ei greddf.

Mae Gervase yn siaradwr a chymedrolwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi siarad mewn cynadleddau lluosog a gynhelir gan Center for Women, RebelleCon, Charleston Moms Blog, a mwy.

Mae hi wedi cael sylw ar Lowcountry Live ac yn Skirt! cylchgrawn. Yn 2017, fe’i pleidleisiwyd yn “Fenyw i’w Gwylio” fel rhan o gystadleuaeth Merched Mwyaf Dylanwadol Canolfan Merched Charleston. Mae hi wedi hyfforddi timau LulaRoe, Rodan & Fields a Beautycounter ledled y byd, ac mae ei hysgrifennu wedi cael sylw ar Huffington Post, Best Kept Self, Blog Charleston Moms a mwy.

Yn briod yn hapus am 10 mlynedd, mae Gervase wedi galw Charleston, SC, yn gartref am 16. Mae'n mwynhau partïon dawns, pentyrrau o blant, sgyrsiau ffordd-rhy-ddwfn, a gwin. I mewn i win y dyddiau hyn.

Ewch i'w gwefan: https://www.gervasekolmos.com/


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi